ADVENTISTKIRKEN

HVEM ER VI?

Lokalt: Adventistkirken Hadeland er en menighet i den verdens omfattende Adventistbevegelsen. Vår basis er Bibelen som betyr at vi tror på skapelsen, praktiserer voksendåp, har åpen nattverd og holder hviledag på lørdag, sabbat, den syvende dag i uka.

Menigheten har i Norge helseinstitusjoner (Skogli), en videregående skole på Røyse, flere barneskoler og barnehage, samt et bokforlag og en brev/internett bibelskole, Norsk Bibelinstitutt. Vårt Sunnhetsbladet er Norges eldste helsetidskrift. Vi sender LifeStyleTV gratis døgnet rundt via satellitt eller via internett på www.LifeStyleTV.no

Globalt: Antall medlemmer i verdens Adventistkirke nærmer seg 20 millioner. På verdensbasis eier Adventistkirken flere sykehus, universiteter, høyskoler og et utall helseforetak. Det drives en meget omfattende støtte til nødlidende gjennom organisasjonen ADRA (Adventist Development and Relief Agency). ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv. Adventistkirken har en god dialog med andre kirkesamfunn.

HVA SKJER?

Gudstjenester: Vi samles hver 1. og 3. (evt. 5.) lørdag i måneden på Bergosenteret på Roa til en todelt gudstjeneste. Kl 10.30 er det bibelstudium for voksne og egne klasser til barna. Kl 11.45 er det Gudstjeneste for alle med gjestetalere fra hele Østlandet eller vår egen pastor Tor Tjeransen. Den første lørdag er det servering etter møtet.

Bibelgruppe. Denne gruppen studerer bibelen eller brevkurs fra Norsk Bibelinstitutt. Bibelgruppen har eksistert siden 1985 og er åpen for alle. Vi samles annen hver uke hjem hos hverandre.

Julegudstjeneste med mye sang og musikk gjennomføres hvert år første lørdagen i desember.

Kontaktpersoner

Maria van Vliet
Mob 92620534
Mail: artv@broadpark.no

Hvor?

Besøksadresse: Bergosenteret, Hadelandsvegen 2177K, 2740 Roa.