TRYGGHEIM BEDEHUS GRAN

HVEM ER VI?

Gran Normisjon er en liten forening som holder til på bedehuset Tryggheim. Vi er tilsluttet Normisjon i Norge.


HVA SKJER?

Formiddagstreff: Siste onsdag hver måned.

Bibelstudiemøter: En gang pr måned.


KONTAKTPERSONER

Martha og Lars Vøien, Tlf. 61330112 / 95155714

HVOR?

Besøksadresse: Oslolinna 101, 2750 GRAN.