BETEL HARESTUA

HVEM ER VI?

Betel er en frimenighet som har vært aktiv på Harestua i over 100 år. Vi er tilsluttet bevegelsen De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF, også kalt De Frie Venner). Menigheten praktiserer troende dåp (Det baptistiske dåpssyn), barnevelsignelse og frikirkelig konfirmasjon.

Betel Harestua hadde 100-års jubileum i 2014!

HVA SKJER?

Søndagsgudstjenestene kl 11:00 er møter med sang, bønn og forkynnelse. (kl. 18:00 en søndag i måneden)

Bønnemøter annenhver mandag.

MiniMix: Kor for barn fra 3 år og oppover. Øvelser annenhver tirsdag 18:30

Royal Rangers: Speideraktiviteter for jenter og gutter fra 4.klasse til videregående. Samles hver torsdag fra kl.18:30 til 20:00.

4U: åpent tilbud for ungdom fra 7. klasse og oppover. Fredager kl 20:00

Women`s Ministry: Kvinnemøter for damer i alle aldre. En lørdag hver måned.

Tentro: Frikirkelig konfirmasjonsundervisning som 14 åringer kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et annerledes opplegg enn i den norske kirke. Det er ikke krav om å være døpt eller å la seg døpe.

Kontaktpersoner

Ingrid Greta Lauvås (pastor og styremedlem)

Wenche Irene Kongrød Myren (styreleder)

Anita Hermansen (MiniMix barnekor)

Tobias Gutmann (Royal Rangers og Tentro)

Jesinter Kemunto Holvik (Women`s Ministry)
kemjesint@yahoo.com

HVOR?

Besøksadresse: Stubbengvegen 26, 2743 Harestua

Postadresse:
Postboks 31
2716 Harestua

Telefon:
902 46 802

Epost:
post@betelharestua.no
pastor.betelharestua@gmail.com

Hjemmeside:
www.betelharestua.no