Hadelandskirker.no ble satt sammen høsten 2017 for at det skulle bli enklere å finne ut hvilke menigheter som er på Hadeland, hvor de er og hvilke tilbud de har for ulike aldersgrupper

Om oss

På Hadeland er det mange ulike kristne kirker og forsamlinger. Vi har noen ulike måter å uttrykke oss på og fortolker noen temaer ulikt. Men i bunn og grunn tror vi på den samme Gud og den samme Bibelen. Noen liker rolige gudstjenester, andre liker sanger med mer fart i. Mennesker er forskjellige, derfor er det fint at vi kan tilbe Gud på ulike måter. Samtidig ønsker vi å stå sammen, noe fellesgudstjenesten på Potetfestivalen 17. September 2017 er et tegn på, der 15 forsamlinger samarbeider om å lage gudstjeneste!

Det har nok ikke alltid vært like lett å finne ut hvem noen av oss er og hvor vi holder til. Derfor har vi prøvd å lage en oversikt over de ulike menighetene på Hadeland, hva som finnes av aktiviteter for barn og ungdom og hva som finnes av annet kristent arbeid. Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål!

Du er alltid velkommen til å komme innom oss! Det stilles ingen krav til tro for å komme på besøk. Kanskje du bare er litt nysgjerrig eller bare vil se litt mer av hvem vi er? Eller prøve å finne ut mer om hvem Gud er? Du vil sikkert få noen ulike svar, vi vet ikke alt. Men vi vil oppmuntre deg til å prøve å finne ut mer. Vi tror det vil være med å berike livet ditt.

Bildet: Dette er noen av de som jobbet sammen for å arrangere felleskirkelig gudstjeneste på potetfestivalen 2017.

Øverst fra venstre: Art van Vliet (Adventistkirken), Martha Vøyen (Tryggheim), Karin Bøe (Den Norske kirke i Gran), Arild Wold (Filadelfia Grua), Ingrid Greta Lauvås (Betel Harestua), Liv Sørumshagen (Moen bedehus) og Berit Iversrud (Moen bedehus) .

Nederst fra venstre: Heidi Thompson Østby (Heimly), Anne Gro Vik (Jaren misjonshus), Trond Hem Stenersen (Lunner kirke),Isaak Ghebreagziabher Sebahtu (Den eritreisk ortodokse kirke i Gran), Maria van Vliet (Adventistkirken) og Ellinor Haldorsen (Jaren misjonshus).