FOR BARN

Kristent arbeid for barn på Hadeland

Familiefredag på Heimly

En gang i måneden! Vi spiser sammen, det er en liten andakt og barna leker. Kl.16.30-18.30.


Mer info på: https://www.facebook.com/groups/1843986175838064

Barneklubb i Moen kirke

Annenhver torsdag kl.18-19.30. Der er det sang, bibelfortelling, formingsaktiviteter, lek og utlodning.

Mer info på: https://www.gran.kirken.no/index.php/aktiviteter/632-barneklubben-i-moen

Jabago

Barnekor med fengende låter og bevegelser! Fra 5-10 år. Ledet av Line Cecilie Børresen tlf: 474 56 688.

Mer info på: https://www.facebook.com/jabagospel

Barnekoret "Popcorn"
Brandbu barnekantori.

Onsdager kl.18-19.30 i Nes kirke, for barn fra 6-13 år.


Mer info på: https://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/Lag-og-forening/Brandbu-Barnekantori-Popcorn/

MiniMix
Betel Harestua

Øvelse tirsdager 18:30-19:00

Mer info på: https://betelsiden.no/soulchildren.html

Opplegg for barna på
SøndagsLIV-møter

På Jaren Misjonshus er det eget opplegg for barna samtidig som det er SøndagsLIV-møter. Barna synger, får lære noe fra Bibelen, leke og gjerne gjøre noe kreativt!

Speiderklubben "Royal Rangers"
Betel Harestua

Mer info på
https://rr-harestua.com/


Babysang

Moen kirkestue og Harestua kapell

Lunner barnegospel
LuBaGo

Barnekor for 5-9-åringer som øver på Heimly hver tirsdag mellom 17.30 og 18.30.

Her er det mye kul sang og musikk, lek og bevegelse!

Dirirgent: Ida Benoni tlf: 99700390