FOR UNGDOM

Kristent arbeid for ungdom på Hadeland

Ungdomsmøtene "Treffpunkt"

På Salem Jaren på fredager!

Mer info på:

https://salemjaren.no/

Speiderklubben "Royal Rangers"
Betel Harestua

Mer info på
https://rr-harestua.com/


Tentro Betel Harestua

Et alternativt konfirmasjonsopplegg for ungdom fra alle kirkesamfunn.


Mer info på:
https://betelsiden.no/tentro.html