DEN NORSKE KIRKE I GRAN


HVEM ER VI?

Den norske kirke har fire menigheter i Gran. Det er Bjoneroa menighet, Brandbu menighet, Gran/Tingelstad menighet og Moen/Ål menighet.


HVA SKJER?

Informasjon om gudstjenester, konserter og andre arrangement, samt kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden: www.gran.kirken.no