DET NORSKE MISJONSSELSKAP 

HVEM ER VI?

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en misjonsorganisasjon innen Den Norske Kirke. Den samarbeider med kirker i 17 land. På Hadeland er det 8 foreninger for NMS. Det er 5-15 medlemmer i hver forening. De har møter rundt om i hjemmene eller i ulike forsamlingslokaler eller kirker.HVA SKJER?

De fleste har samling omtrent en gang pr måned. Nye er hjertelig velkomne!

Gran menighet støtter NMS sitt arbeid i Thailand, og Lunner menighet støtter NMS sitt arbeid i Estland.
KONTAKTPERSONER

Navnene på foreningene med kontaktpersoner:

Brandbu misjonsforening v/ Ingunn Sørensen

Tingelstad eldre misjonsforening v/ Åshild Anmarkrud

Søndre Ål misjonsforening v/ Martha Vøien

Gran mannsmisjon v/ Arne Haugestøl

Vassenden misjonsforening v/ Anne-Berit Holden

Oppdalen misjonsforening v/ Marie Kleven

Lunby misjonsforening v/ Jorun Lunder

Jevnaker misjonsstudiegruppe v/ Iris Lien og Kristiane Kessel