Evangeliekirken Filadelfia Grua

HVEM ER VI?

Evangeliekirken Filadelfia, Grua er en menighet med tilhørighet i Pinsebevegelsen i Norge. Vi har møter på onsdager kl. 19.00 og søndager kl. 18.00 (september-april) og kl. 19.00 (mai-august).


HVA SKJER?

Vi har søndagsmøter kl 1800 med ulike sanggrupper og talere. Onsdager kl 1900 varierer det mellom bønn og sangkafè.KONTAKTPERSONER

Ledere:

John Lehre 993 21 129

Svein Godli 924 12 689

Knut Mælum 975 15 184

Arild Wold 904 71 191


HVOR?

Besøksadresse: Myllavegen 8, 2742 Grua