Normisjon Lunner - Heimly

Hvem er vi?

Vi er en del av det landsomfattende Normisjonsfellesskapet. Vår forening holder til på Heimly i Lunner og har lang tradisjon med møtevirksomhet, korarbeid og barne- og ungdomsarbeid.

Hva skjer?

Møter: Stort sett på onsdagskvelder. Har gjerne et tema som går igjen på samlingene i hvert semester.

"Min sangbok": Vi har noen samlinger vi kaller for "Min sangbok"der en person forteller om sanger som er viktig for han/henne. Mye sang og musikk.

Formiddagstreff: Variert program og formiddagsmat en onsdag i mnd.

Familiefredag: Med pizza og variert program ca en fredag i mnd.

Lunner Kammerkor: Lunner Kammerkor er tilknyttet vår forening og øver annen hver tirsdag.

Soul Children: korarbeid.

Samarbeid med andre menigheter om del arr.

Infoside

Vi har en Facebookside

Kontaktpersoner

Reidunn Fløtre Trbojevic, leder, tlf. 92 22 77 19

Torgeir Benoni, nestleder. tlf. 97 11 17 84

Hvor?

Besøksadresse: Grindvollinna 23, Lunner