LUNNER OG GRUA/HARESTUA MENIGHET

HVEM ER VI?

Lunner og Grua/Harestua menighet er to sokn i Den norske kirke under Hamar bispedømme.
Vi ønsker at det skal være en lav terskel inn i våre gudshus, og representere en folkekirke med plass for alle.

Vi har en egen "Heiagjeng" som alltid stiller med kirkekaffe etter gudstjenestene.
Vi driver et utstrakt trosopplæringsarbeid med tilbud til alle aldersgrupper fra 0 - 18 år i form av årlige tiltak for hvert alderstrinn. Og vi har egen diakon som sammen med mange andre driver et omfattende diakonalt arbeid.

Hva skjer?

Gudstjeneste: Vår menighet har to kirker, Lunner og Grua, samt to kapell, Oppdalen og Harestua. Hver søndag klokka 11 er det gudstjeneste i ett av disse kirkestedene. Av og til har vi i tillegg også en gudstjeneste klokka 18.

Babysang: Hver vår og høst inviteres foreldre/barn til 16 samlinger med babysang i Harestua kapell.

"Takk for maten/Trygg til natten"-samling: foreldre/barn (t.o.m. 3 år) blir invitert til "Takk for maten/Trygg til natten"-samling. Dernest blir barna invitert til egne samlinger hvert år fram t.o.m. konfirmasjonen da de er 15 år.

HEKTA: Nå i høst (2017) starter det også opp en egen ungdomsklubb, "HEKTA", på Heimly.

Cafetreff: Den siste torsdagen hver måned er det Cafetreff ved kirkekontoret i Lunner sentrum.
4 lørdager i løpet av året arrangeres "Lørdagskafe" for mennesker med ulike former for handicap.

Hvilepuls: Vi har også samlinger i kirkene gjennom året som kalles "Hvilepuls" der musikk og stillhet er viktig.

LUNNER BARNEGOSPEL (LuBaGo) Starter 19.september - øvelse hver tirsdag på Heimly mellom 17.30 og 18.30. For barn fra 5 - 9 år

Konfirmanter: Ungdommene kan velge mellom vår eller høstkonfirmasjon med enten weekend i Håkonshall på Lillehammer eller en ukes leir i Kragerø.

INFO-SIDE

www.kirken.lunner.no

Facebook: Kirkene i Lunner

KONTAKTPERSONER

Mari Mikkelsen Western, sokneprest i Lunner, Tlf: 45244490
Ola Viker Lunde, sokneprest i Grua/Harestua, Tlf: 97616606
Reidunn Trbojevic, diakon, Tlf: 92227719
Trond Hem Stenersen, trosopplærer Tlf: 92886617
Ida Benoni, Tlf: 99700390

Hvor?

Lunner Kirke: Lunnerlinna 22, 2730 Lunner
Grua Kirke: Hadelandsvegen 1617, 2742 Grua
Harestua kapell: Skolevegen 1, 2743 Harestua
Oppdalen kapell: Kapellvegen, 2740 Roa

Bilde: Harestua kapell