MISJONSAMBANDET HARESTUA

HVEM ER VI?

Vi på NLM Harestua er en liten misjonsforening, både barn, voksne og gamle, som kommer sammen for å dele Guds Ord og oppleve det kristne fellesskapet. Vi samles på Bedehuset og i Kapellet på vinterhalvåret. Alle er hjertelig velkommen til møtene våre.

HVA SKJER?

Søndagsmøter: annenhver søndag kl 18.00
Møtehelger: 2 ganger i året i samarbeid med NLM Roa

KONTAKTPERSONER

Mona Kjekshus: mob 41615223
Tobias Gutmann: mob 95000836

HVOR?

Besøksadresse: Bedehuset Stubbenga 6, 2743 Harestua
Besøksadresse: HarestuaKapellet Skolevegen 1, 2743 Harestua